HGSS
backhills

Plan nabave Hgss-a za 2017. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) i članka 38. Statuta Hrvatske gorske službe spašavanja, Izvršniodbor dana 26. siječnja 2017. godine donio je PLAN NABAVEHRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA ZA 2017. GODINU.

Plan nabave donosi se za proračunsku 2017. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetunabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podatke o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka iplaniranom trajanju ugovora.