HGSS
backhills

Popis gospodarskih subjekata s kojima je HGSS u sukobu interesa

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na temelju članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Hrvatska gorska služba spašavanja, Galovićeva 8, 10000 Zagreb, OIB: 02584649098, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, Upravni i Nadzorni odbor HGSS-a, prema članku 76. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.