HGSS
backhills

Izjava O Postojanju / Ne Postojanju Sukoba Interesa U Smislu Članka 76. Zakona O Javnoj Nabavi („narodne Novine“ Br. 120/16)

Na temelju članka 80. st. 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Hrvatska gorska služba spašavanja objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

Hrvatski planinarski savez; Kozarčeva 22, 10000 Zagreb
Open Way d.o.o., Andrije Hebranga 6/15, 34550 Pakrac
CroOutdoor, Andrije Hebranga 615, 34550 Pakrac
Cubus Cavtat d.o.o., Stjepana Radića 74, 20210 Cavtat
OPG Mihoci, izletište „Vrata Bilogore“, Maglenča 125, 43226 Veliko Trojstvo
SIJA-DOMUS j.d.o.o., OIB: 26531151656, Radičeva 28, 47000 Karlovac
Mrak obrt za radove na visini, Ive Andrića 8, 52440 Poreč
Javna vatrogasna postrojba grada Novske, Osječka ulica 20, 44330 Novska
Hrvatsko planinarsko društvo Belišće, p.p. 37, 31551 Belišće
HGSS Stanica Zlatar Bistrica; Josipa Kraša 4, 49247 Zlatar Bistrica
HGSS Stanica Gospić, Kaniža 4, 53000 Gospić
HGSS Stanica Požega; Republike hrvatske 1c, 34000 Požega
HGSS Stanica Dubrovnik; Liechtensteinov put 31A, 20000 Dubrovnik
HGSS Stanica Čakovec, Športska 2, Čakovec
HGSS Stanica Bjelovar, Mlinovac 21, 43000 Bjelovar
HGSS Stanica Osijek, Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek