HGSS

Vježba spašavanja unesrećenoga s visokog objekta Stanice Samobor

U ponedjeljak, 1. ožujka, članovi HGSS stanice Samobor održali su vježbu spašavanja unesrećenoga sa skele na tornju crkve Sv. Barbare u Rudama.

Scenarij vježbe: Unesrećenom u pomoć stižu vatrogasci iz DVD Rude, no zbog nemogućnosti spuštanja unesrećenoga s visine, na dežurni telefon stanice Samobor dolazi poziv za pomoć pri spašavanju. Spašavatelji se okupljaju, odlaze na mjesto nesreće i definira se plan izvođenja vježbe. Dolazi se do unesrećenog na skeli, zbrinjava ga se i sprema u transportna nosila. Spušta ga se do tla sustavom „tirolske prečnice“.

Cilj vježbe bio je primijeniti znanje i opremu pripadnika HGSS-a u posebnim, urbanim uvjetima i jačanje suradnje s drugim službama civilne zaštite. Vježba je uspješno završena.