HGSS

Vježba spašavanja sa žičare HGSS Stanice Rijeka

U subotu, 25.09.2021., dvadeset članova HGSS Stanice Rijeka odradilo je Staničnu vježbu spašavanja sa žičare koja predstavlja sastavni dio pripreme za dežurstvo članova na skijalištu Platak.

U okviru prvog dijela vježbe odradile su se prezentacije različitih tehnika spašavanja sa žičare, nakon čega su članovi pojedinačno izvršili praktičnu simulaciju spašavanja.

Uz ponavljanje i usavršavanje znanja gorskih spašavatelja, na vježbi su sudjelovali novi članovi Stanice, kojima su ujedno prezentirana pravila dežurstava na skijalištu, te medicinska i tehnička oprema Interventne baze Platak.

Vježba spašavanja sa žičare je jedna od pet obaveznih godišnjih vježbi Stanice Rijeka.