HGSS

Vježba potrage i spašavanja na vodi Stanice Varaždin

U organizaciji Stanice Varaždin, u subotu, 18. srpnja, održana je vježba potrage i spašavanja na vodi.

Uz članove Stanice na vježbi na Dravi sudjelovali su i članovi Kluba podvodnih aktivnosti “Drava” iz Varaždina. Uvježbavane su tehnike pretraživanja vodenih tokova, pri čemu su ronioci služili kao markiranti, ali su i sudjelovali u potrazi.

Tehnike su uključivale spuštanje čamca i upravljanje čamcem na zahtjevnom terenu, rad sa sonarom, te koordinaciju s roniocima. Njihovu zadaću je dodatno otežavala loša vidljivost, tipična za rijeke u Varaždinskoj županiji.

Budući da su potrage na vodi učestale na području djelovanja Stanice Varaždin, uvježbavanje ovih tehnika i razvijanje iskustava važan su čimbenik u održavanju spremnosti članova.