HGSS

Suradnja između HGSS-a i MUP-ovog Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

U MUP-ovom Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa 17. 11. 2021., na policijskoj akademiji u Zagrebu održano je uvodno predavanje o organizaciji i tijeku potražnih akcija. Polaznici su bili djelatnici Centra i polaznici specijalističkih tečajeva.

U predavanju „Organizacija i tijek potražne akcije“ poseban naglasak stavljen je na upoznavanje policijskih službenika s osnovnim operativnim postupcima HGSS-a koji su se pokazali najboljima u praksi prilikom potrage za nestalom osobom, od dojave o nestanku osobe, prikupljanja potrebnih informacija, pripreme potražne akcije koja uključuje: određivanje vođe akcije, analizu informacija, procjenu hitnosti, izradu profila nestale osobe, procjenu vlastitih mogućnosti, procjenu potrebnog ljudstva, opreme i ostalih resursa, informacije o pristupu lokaciji, karte terena i uvjeta na terenu, pomoć drugih službi i ostalo.
Pojašnjena je uloga vođe akcije po izlasku na teren te ostali bitni segmenti: na koji način odrediti prioritete terena za traganje, koji su sve resursi koji se koriste tijekom potrage, kakva je uloga mobilnog telefona u lociranje, kada i na koji se način obustavlja potraga.

Ovo uvodno predavanje je samo početak dogovorene suradnje između MUP-ovog Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa i HGSS-a, koja će se nastaviti provođenjem daljnjih edukacija i kroz zajedničke aktivnosti.

Predavači su bili Neven Putar, dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja i Branislav Grubić, pročelnik Komisije za potrage i lavine Hrvatske gorske službe spašavanja i instruktor u K9 timovima.