HGSS

Speleoronilačka i speleospašavateljska vježba spašavanja s podzemne rijeke koja teče na 100m dubine

Tijekom vikenda ekipa od 48 iskusnih speleoronilaca i speleospašavatelja iz 17 Stanica u sklopu vježbe „Rokina Bezdana“ uspješno je zbrinula dvoje unesrećenih speleologa i speleoronioca te ih transportirala na površinu u akciji koja je trajala 12 sati

FOTO:

Petra Kovač Konrad i Florian Launette

Rokina Bezdana složena je jama duboka 100m. Nakon spuštanja na dno prostrane ulazne vertikale dođe se do podzemne rijeke koja teče kroz kanale slapovima i sifonima iza kojih se nalaze suhi dijelovi. Nalazi se na području Jezerana u Ličko-senjskoj županiji.

Po prvi put članovi HGSS-a odlučili su napraviti spašavanje sa dvije unesrećene osobe. Jedna osoba nalazila se nizvodno na udaljenom dijelu speleološkog objekta, nakon nekoliko slapova, suženja i jezera. Drugi unesrećeni nalazio se iza sifona, za što je bio potreban speleoronilački tim. Veliki izazovi sa kojim su se susreli spašavatelji je rad u hladnoj vodi od 9 ⁰C, velikom bukom koju su proizvodili impresivni podzemni slapovi i brzaci i sa transportom 100 kg teške ronilačke opreme za spašavanje unesrećenog iza sifona.

Scenarij vježbi uključivao je spašavanje dvoje unesrećenih speleologa na različitim lokacijama u objektu što je zahtijevalo kompleksnu koordinaciju spašavateljskih timova, kako se nebi gubilo vrijeme i s time smanjilo pothlađivanje i unesrećenog i spašavatelja. Timovi su se sastojali od vođe tima i nekoliko spašavatelja, te je svaki tim dobio točno određeni dio speleološkog objekta za koji je morao naći optimalan način transporta unesrećenog. Opasnosti sa kojima su se susretali bili su brzaci na pojedinim mjestima, kao i jaki tokovi podzemne rijeke koje su morali prelaziti kako bi napravili sisteme kojima se povlače nosila s unesrećenom osobom.

Odjel za speleoronilačko spašavanje, Komisije za speleospašavanje HGSS-a morao je kroz potopljeni dio transportirati opremu za zbrinjavanje unesrećenog, a ta oprema je morala stići suha. Za takvu vrstu transporta Odjel je osmislio metode da se osigura da oprema stigne suha do već pothlađenog unesrećenog, te mu je iza sifona napravljen grijani bivak, osiguran obrok i grijano pododijelo.

Transport do površine organiziran je ulaznom vertikalom od 100 m za oba unesrećena kao i za veliku količinu spašavateljske opreme, a posebno opreme za speleoronjenje.

Nakon dvanaest sati, svi spašavatelji uspješno su izašli iz objekta čime je vježba završena.

Ovakav tip vježbe spašavatelji HGSS-a provode redovno te si uvijek postavljaju dodatne izazove kako bi razvili što efikasnije metode spašavanja i bili spremni za intervenciju bilo gdje u svijetu kao dio međunarodnog sustava spašavanja.