HGSS

Spašavanje iz kanjona Čikole

10. svibnja 2024. u 18:15 je na privatni mobitel članice HGSS stanice Šibenik stigao poziv u kojem se traži pomoć.

Naime, u kanjonu Čikole na ulazu u ferratu ozlijedila se ženska osoba te se sumnja na lom skočnog zgloba. U najkraćem roku na teren izlazi 19 članova HGSS stanice Šibenik, a prvi koji dolaze do unesrećene pristupaju imobilizaciji ozljede te osobu zbrinjavaju u nosilima i pripremaju za transport.

Dolaskom svih članova počinje se sa transportom iz kanjona kroz usjek dug tridesetak metara do platoa gdje postoji pješačka staza. Od tuda osobu odnosimo do vozila i uskoro predajemo timu HMP na daljnju skrb. Tako je u 19:45 svega sat i po od dojave završila ova akcija, a osoba bila zbrinuta.