HGSS

Seminar speleoloških tehnika samospašavanja za speleologe

U razdoblju od 18. do 19. svibnja 2024. godine vježbalištu HGSS Stanice Zagreb („Žica“) u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS-a održan je seminar samospašavanja i zbrinjavanja za speleološke udruge.

Od 2006. godine Komisija za speleospašavanje HGSS-a kontinuirano održava seminare samospašavanja i zbrinjavanja unesrećenih u speleološkim objektima, koje je do sada polazilo preko 360 speleologa – iz gotovo svih speleoloških udruga Hrvatske; s ciljem osposobljavanja speleologa za pomoć sebi i svojim kolegama speleolozima u slučaju nezgode u speleološkim objektima do dolaska HGSS-a. Speleolozi su upoznati na koji način mogu pomoći u akcijama spašavanja; od zbrinjavanja unesrećene osobe, davanja kvalitetne dojave o nesreći, pripreme nacrte objekta – u kojem se dogodila nesreća, pomoć u nošenju nosila, itd.

Seminar je bio usmjeren na praktičnom uvježbavanju tehnika samospašavanja i zbrinjavanju unesrećene osobe. Održana su i predavanja o opasnostima u speleologiji, opremanju speleoloških objekata, prvoj pomoći u podzemlju, pristupu i zbrinjavanju unesrećene osobe te organizaciji akcije speleospašavanja.

Na seminaru je sudjelovalo 15 polaznika iz 8 speleoloških udruga (SO Sniježnica, SO PDS Velebit, SU Kraševske Zviri, SO HPK „Sv. Mihovil“, SO HPD Imber, SU Estavela, SK Ozren Lukić, SAK Ekstrem, PD Bilogora). Seminar je vodilo petero članova HGSS-a.

Zahvaljujemo se HGSS stanici Zagreb na domaćinstvu i idealnim uvjetima za održavanje seminara, od smještaja, dvorane za predavanja, vježbališta i prije svega na ugodnom druženju u lijepom okolišu Sljemena.

Svim sudionicima seminara zahvaljujemo na velikom interesu i angažmanu. HGSS i dalje će nastojati organizirati slične seminare kako bi se još više poboljšala suradnja sa svim speleološkim udrugama i povećala sigurnost na opće zadovoljstvo svih.