HGSS

Seminar Komisije za sigurnost na skijalištima i lavine

Šesnaest članova HGSS-a, učitelja skijanja, od 2. do 5. prosinca sudjelovalo je na seminaru Komisije za sigurnost na skijalištima.

Tijekom tri dana na više skijaških lokacija na području ZELL Am Seea u Austriji održan je praktični dio seminara na kojima su ponovljeni elementi škole skijanja te rada na lavinama. Večernji sati bili su rezervirani za teoretski dio i raspravu, a sve s ciljem podizanja kvalitete obuke iz domene alpskog skijanja prvenstveno za članove HGSS-a koji se pripremaju za tečaj spašavanja u zimskim uvjetima, ali i ostale članove koji žele unaprijediti svoju tehniku skijanja.

Svojim aktivnim sudjelovanjem na ovom seminaru ski učitelji HGSS-a na ovaj način doprinijeli su kvalitetnoj provedbi programa Komisije kao i unapređenju tematskih cjelina koje su se tijekom seminara obrađivale.