HGSS

Razmjena iskustva između Hrvatske i Norveške u potrazi i spašavanju u ruševinama

U razdoblju od 1. do 4. rujna na području Grada Pazina održao se trening u sklopu međunarodnog projekta „Razmjena iskustva između Hrvatske i Norveške u potrazi i spašavanju u ruševinama“. Trening je obuhvatio aktivnosti predviđene projektom koje za rezultat imaju podizanje znanja, stručnosti i spremnosti HGSS-a u vidu traganja i spašavanja u ruševinama.

Na stijenama Pazinske jame održala se vježba K9 potražnih timova u pogledu tehničke spremnosti za rad u stijeni te rad s kranovima (podizanje i spuštanje teških tereta). Jedan od ciljeva u radu s K9 timovima je navikavanje potražnih pasa na visinu (kretanje po užetu uz vodiča, vertikalno podizanje i spuštanje psa), vježba traganja u urbanom području (ruševine) dok je pas na povodcu te vježba traganja bez povodca. Neke od navedenih tehnika pretraživanja je predstavio norveški partner (www.nrh.no) na projektu.

Sudionicima su predstavljene razne tehnike podizanja teških tereta koje gorski spašavatelji koriste u speleospašavanju, a koje također mogu poslužiti za pomicanje smaknutih dijelova građevina koje su pogođene razornim potresom. Inicijativa za ovu obuku je nastala nakon što su se HGSS-ovci susreli sa sličnim intervencijama na području Banovine u 2021.g., gdje su pomoću autodizalica i tehnika pristupa užetom uklanjali višetonske dimnjake sa zgrada. Prilikom rukovanja spasilačkim manevrima pomoću dinamometara mjerili smo sile koje nastaju u sustavima spašavanja.

Osim terenskog dijela treninga, analizirali smo standardne operativne postupke koje koriste K9 potražni timovi u Hrvatskoj i Norveškoj te različite postupke za izvedbi tehničkih zadaća priliko spašavanja iz skučenih prostora. Za navedeno nam je poslužio kamenolom u Kanfanaru gdje smo imali vježbe traganja s psima tijekom dana s tehničkim izvlačenjem te traganja kako tijekom dana tako i u noćnim uvjetima te pomoću bespilotnih sustava.
Sudionici i K9 timovi su posjetili Zip Line Pazin, Pazinsku jamu te znamenitosti u Humu i Roču.

Ishod projektnih aktivnosti je izraditi okvire i smjernice za razvoj modula lake kategorije (LUSAR – Light Urban Search and Rescue) za traganje i spašavanje iz ruševina i potresa koji bi pokrili četiri zone u Republici Hrvatskoj (npr. Zagreb, Rijeka, Osijek i Split) te koji bi prilikom ustrojavanja, opremanja i osposobljavanja vodio računa o INSARAG metodologiji i smjernicama.

Projekt je financiran Bilateralnog fonda kojeg su osnovali financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam za razdoblje od 2014. do 2021. Godine. Bilateralni fond namijenjen je financiranju projektnih aktivnosti koje jačaju bilateralne odnose zemlje korisnice sa zemljama donatorima Norveškom, Islandom I Lihtenštajnom.

Više o projektu:

Razmjena iskustva između Hrvatske i Norveške u potrazi i spašavanju u ruševinama