HGSS

Projekt „Potres 2020-2021 – HGSS Stanica Karlovac – Izvanredna nabava nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme“

HGSS Stanica Karlovac provodi projekt "Potres 2020-2021 – HGSS Stanica Karlovac - Izvanredna nabava nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme"

Projekt je pokrenut od strane Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova, a financiran iz Fonda solidarnosti Europske Unije u iznosu od 3554,79 EUR

Tim sredstvima pokriveni su troškovi popravka, goriva te oprema neophodna za rad na sanaciji posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije 2020/2021 godine.