HGSS
backhills

Razvoj inovativnih tehnologija u pustolovnom turizmu (Development of ICT for Outdoor Destinations)

Program:
IPA IIb Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.
Korisnik: Hrvatska gorska služba spašavanja
Partner (korisnik) u Crnoj Gori: UNDP
Trajanje: 24 mjeseci
Vrijednost Projekta:
Ukupna vrijednost projekta je 498.957,16 EUR od čega EU financira s 419.845,50 EUR.
Vrijednost ugovora u Hrvatskoj (Hrvatska gorska služba spašavanja) je 188, 465,02 dok je u Crnoj Gori vrijednost ugovora 231, 380,48 €.

O projektu:

Hrvatska gorska služba spašavanja je nositelj projekta po nazivom „Razvoj inovativnih tehnologija u pustolovnom turizma“ financiranog sredstvima Europske unije putem IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora. Vodeći projektni partneri su Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) u Republici Hrvatskoj i United Nations Development Program (UNDP) CO Montenegro u Crnoj Gori.

Osim vodećih partnerskih institucija u provedbi projekta sudjeluju i projektni partneri: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Dubrovnik (HGK Du) iz Hrvatske te Nacionalna turistička agencija (NTO) i Gorska služba spašavanja Crne Gore (GSS CG) iz Crne Gore.

Opći cilj projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju prekograničnog područja kroz održive zajedničke aktivnosti, ponajprije na području turizma. S obzirom da u projektu sudjeluju službe spašavanja, paraleleno s ekonomskim razvojem, istovremeno se razvija i sigurnosni aspekt zaštite i spašavanja na tom području.

Specifični ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete ponude turističke destinacije prekograničnog područja putem suradnje relevantnih sudionika u pustolovnom turizmu pri čemu se posebna pozornost usmjerava na poboljšanje tehničkih kapaciteta za razvoj pustolovnog turizma te uspostavljanje bolje suradnje među povezanim klasterima kako bi se povećala konkurentnost na turističkom tržištu.

Razvoj tehničkih kapaciteta od iznimne je važnosti, budući da u posljednje vrijeme sve više raste udio „online“ rezervacija kao i korištenje mobilnih aplikacija što našu regiju stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurente budući da su nam kanali „online“ distribucije i prikupljanja podataka dosta nerazvijeni. U skladu s novim trendovima u turizmu, kroz ovaj projekt uvest će se inovacije u kreiranju i promociji turističkih proizvoda pomoću ICT tehnologije. U oviru toga napravit će se potpuno funkcionalan geoportal (web stranica na GIS platformi) te dvije mobilne aplikacije koje će dovesti do lakšeg prikupljanja informacija i poboljšanja komunikacije s krajnjim korisnicima.

U okviru planiranih aktivnosti, pristupit će se i daljnjem razvoju radnih grupa (klastera) turističkih poduzetnika čemu će prethoditi analiza postojeće ponude pustolovnog turizma te indentifikacija svih sudionika koji se bave ovim vidom turizma. Uspostavom bolje suradnje između klastera koji nude povezane proizvode i usluge, povećat će se kvaliteta ukupne turističke ponude cjelokupnog projektnog područja. Kroz suradnju povezanih klastera razvit će se 8 novih turističkih proizvoda, koje će se promovirati zajedničkim nastupom na međunarodnim sajmovima i medijima.

Kako je ovo područje bogato prirodnim potencijalom za planinarenje, biciklizam, kajakarenje na moru i brzim vodama, speleologiju, uz navedene specifične ciljeve neophodno je nastaviti obuke iz odabranih aktivnosti kroz koje će se poboljšati kvaliteta turističke usluge i povećati stupanj sigurnosti posjetitelja. Nastavak obuke pratit će i nabava opreme za gorske spašavatelje.

Očekivani rezultati projekta su poboljšanje kvalitete turističke usluge i povećan stupanj sigurnosti posjetitelja, razvoj prekograničnih radnih skupina turističkih poduzetnika, izrada analize postojeće ponude pustolovnog turizma, indentifikacija svih sudionika koji se bave ovim vidom turizma te uspostava suradnje i organizacija zajedničkih sastanaka s izabranim turističkim poduzetnicima, zajedničko planiranje i uspostavljena poslovna suradnja u turizmu, povećano znanje, infrastruktura i  tehnički kapaciteti turističkih destinacija i srodnih interesnih skupina u prekograničnom području, povećana svijest o prekograničnom području.

Najvažnije aktivnosti koje će se provoditi kako bi se realizirali zadani ciljevi su: razvoj Geoportala i dviju mobilnih aplikacija, kreiranje zajedničke prekogranične turističke ponude unaprjeđenjem suradnje između klastera turističkih poduzetnika, organizacija radionice o modelima institucionalne suradnje, organizacija seminara o poslovnim klasterima, među klasterskoj suradnji, te stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda, organizacija radionice o učinkovitom korištenju ICT tehnologije u marketingu te jačanje kapaciteta kroz obuke za vodiče pustolovnog turizma, a posebno za članove gorske službe spašavanja, u okviru čega će se vršiti i nabava spasilačke opreme. Održat će se obuke iz područja spašavanja: spašavanje i prva pomoć u izvanbolničkim uvjetima (ITLS), Geografski informacijski sustav (GIS), Spašavanje na divljim vodama (WWR), te tečajevi za vodiče pustolovnog turizma (kajakarenje na moru).

 

Ciljevi i rezultati projekta

 

Opći cilj

 • doprinijeti ekonomskom razvoju
 • prekograničnog područja kroz održive zajedničke
 • aktivnosti, ponajprije na području turizma

 

Specifični ciljevi projekta

 •  kreiranje i promocija turističkih proizvoda pomoću ICT tehnologije kroz dvije aktivnosti:
  • izrada funkcionalnog geoportala (web stranica na GIS platformi)
  • izrada dvije mobilne aplikacije koje će dovesti do lakšeg prikupljanja informacija i poboljšanja komunikacije s krajnjim korisnicima.
 • poboljšanje kvalitete ponude turističke destinacije prekograničnog područja putem suradnje relevantnih sudionika u pustolovnom turizmu, kroz aktivnosti:
 • poboljšanja tehničkih kapaciteta za razvoj pustolovnog turizma
 • uspostavljanja bolje suradnje među povezanim klasterima kako bi se povećala konkurentnost na turističkom tržištu.