HGSS

Predstavnik HGSS-a na sastanku radne skupine projekta EUSDR-PA 5

U mađarskom gradu Békéscsaba 4. i 5. studenog sastala se radna skupina vezana uz provedbu projekta EUSDR PA5 Disaster Management Working Group meeting back-to-back with DiMaND Effective Response conference. U radu radne skupine sudjelovao je i predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja.

Radi se o projektu na razini Europske unije koji ima za cilj uskladiti djelovanja žurnih službi u slučajevima velikih katastrofa, prvenstveno kroz brze odgovore na šumske požare i poplave, ali naravno i na ostale katastrofe poput potresa i drugih.

Tijekom dva radna dana prezentirane su službe Civilne zaštite iz Slovenije, Austrije, Hrvatske, Češke, Rumunjske, Slovačke i Mađarske.
U sklopu navedenih prezentacija, predstavljeno je i postupanje službi unutar sustava civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom potresa na području Banovine.

Sa višom savjetnicom gospođom Kinga Perge za projektno područje Rizici za okoliš (PA5) u sklopu Strategije Dunavske regije iz Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Republike Mađarske otvorena je mogućnost suradnje na budućim projektima gdje bi se HGSS etablirao i kao projektni partner.

Na ovaj način nastavlja se prisustvo HGSS-a u međunarodnim, prije svega europskim projektima, koji su vezani uz brze, kvalitetne i koordinirane odgovore na velike katastrofe.