HGSS

Potražni psi u službi terapije adolescenata

Vježba se pokazala kao vrlo korisna i zasigurno će se suradnja nastaviti i u budućnosti kako bi zajedno pomogli našim mladima kao jednoj od ranjivijih skupina u društvu.

Na terenima KBC Firule, 24. svibnja, održana je terapijska vježba sa djecom osmih razreda u okviru suradnje s KBC Split – odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju, a sve se odvijalo pod stručnim nadzorom liječnika, te nekolicine osoblja bolnice. Vježba se pokazala kao vrlo korisna i zasigurno će se suradnja nastaviti i u budućnosti kako bi zajedno pomogli našim mladima kao jednoj od ranjivijih skupina u društvu.