HGSS

Peti trening potražnih timova u sklopu projekta Sigurna.Hr

Na treningu koji se održao u Ljubljani od 14. do 16. siječnja 2022. sudjelovalo je devet potražnih timova.

Peti trening potražnih timova HGSS-a u okviru projekta Sigurna.hr održan je na poligonu DVRPS-a, uz vodstvo dva International Rescue Dog organisation instruktora i jednog IRO sudca.