HGSS

Očišćene jama i špilja na Visu kroz projekt Ina zeleni pojas 2022 – „Otok Vis – čist i ispod površine“

Veća količina različitog otpada, među kojim su bile odbačene stare gume, staklo, plastika i drugo, izvađena je iz jedne jame i jedne špilje na otoku Visu, u sklopu projekta “Ina zeleni pojas 2022” - "Otok Vis - čist i ispod površine".

U ovoj akciji sudjelovala su tri pripadnika Stanice Split s Visa i četiri suradnika viške ispostave HGSS-a, u suradnji s kolegama iz splitske Stanice, djelatnicima Javne ustanove More i krš, te Geoparkom Viški arhipelag.

Zahvaljujući svojoj specifičnoj geološkoj građi otok Vis ima vlastite, no zbog klimatskih promjena vrlo ograničene količine pitke podzemne vode. Zbog šupljikavosti karbonatnih stijena viški vodonosnik podložan je onečišćenju s površine, napose kroz špilje i jame koje se koriste kao ilegalna odlagališta otpada.

Projektom „Otok Vis – čist i ispod površine“ će se evidentirati onečišćeni speleološki objekti na području otoka, te organizirati čišćenje istih, a kroz radionice, predavanja i izložbe educirati širu populaciju o štetnosti i opasnosti odlaganja otpada u speleološke objekte.