HGSS

Nastavak treninga potražnih timova za ruševine u projektu Sigurna.HR

U sklopu projekta Sigurna.HR u Padovi je od 25. do 27. studenog održan treći trening potražnih K9 timova HGSS-a za ruševine.

Trening na kojemu je sudjelovalo sedam hrvatskih timova održan je na ruševinskom poligonu udruge Steel Dogs of Padua. Vježbe traženja pod vodstvom IRO instruktora Dušana Webera odrađene su u kontroliranim uvjetima na umjetno stvorenim ruševinama. Njihov cilj je priprema timova za nadolazeće IRO ispite kao i moguće stvarne situacije potresa ili urušavanja objekata.

Još jedan ovakav trening planira se održati kroz slijedeća dva tjedna kada će se na istom poligonu raditi naprednije vježbe.