HGSS

Intervencije na sanaciji posljedica nevremena

Hrvatska Gorska Služba Spašavanja (HGSS) je uključena u intervencije na sanaciji posljedica snažnog nevremena koje je pogodilo središnju Hrvatsku i Slavoniju.

Od 19. srpnja cijeli niz intervencija po pitanju nevremena koje je zahvatilo područja na kojima djeluju Stanice HGSS-a Zagreb, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod, Požega, Novska i Vinkovci. Intervencije su se odnosile na evakuaciju ljudi iz vozila, uklanjanje opasnih elemenata koji prijete padom, prekrivanje krovišta i sl.

Cijelo vrijeme bili su angažirani i članovi HGSS Stanice Novska na širem području Grada Kutine, te su danas završile sve aktivnosti jer su svi zadaci odrađeni. Na Karlovačkom području isto tako su danas završene sve aktivnosti po pitanju sanacija krovišta nakon nevremena u Općini Ribnik.

HGSS Stanica Požega, angažirana je na području Požeško-slavonske županije u vremenu od 19.-22.07.2023 godine vezano uz olujno nevreme od 19.07.2023. godine. u spašavanju ljudskih života i na pomoći u sanaciji posljedica olujnog nevremena. U suradnji sa lokalnim stožerima te drugim sastavnicama civilne zaštite i vatrogastva od 19. do 22.07.2023. godine izvršen je niz intervencija i akcija.
Aktivnosti vezane uz olujno nevremena započele su akcijom na Papuku, u 18.40 sati dojavom 112, intervencija u suradnji sa stanicom Orahovica, dvoje planinara iz Varaždina zalutali su na području Papuka i zateklo ih nevreme. Na osnovu lokacije isti su pronađeni neozlijeđeni te su odvezeni do naselja Velika, gdje im se nalazio osobni automobil, završeno u 20.30 sati.

Danas je i 5 timova HGSS-a bilo angažirano na daljnjim operacijama sanacije, s fokusom na rješavanje kompleksnijih zadataka na visini. Operacije su se odvijale u Otoku, Cerni, Gradištu, Privlaci i Tompojevcima. Uz lokalnu Stanicu Vinkovci, na terenu je bilo 30 spašavatelja iz Osijeka, Samobora, Bjelovara, Zagreba i Slavonskog Broda.

Sve aktivnosti su se odvijale u skladu i koordinaciji s ostalim snagama sustava Civilne zaštite. Na terenu je bila Hrvatska vojska, vatrogasci, pripadnici lokalnih snaga i djelatnici MUP-a. Ovaj koordinirani pristup demonstrira snagu i efikasnost HGSS-a u djelovanju na intervencijama svih vrsta.

HGSS se nastavlja angažirati u sanaciji posljedica nevremena, pružajući podršku lokalnim zajednicama. Sigurnost i dobrobit građana uvijek su na prvom mjestu.