HGSS

Intervencija Stanice Rijeka podno vrha Šikovac

Skupina planinara koja se 20. ožujka nalazila na planinarskoj stazi Brseč - Šikovac upućuje poziv u pomoć HGSS Stanici Rijeka oko 15:30 sati.

Poziv Stanici dolazi putem Županijskog centra 112. Radi se o nestalom psu koji je u tom trenutku putem GPS uređaja lociran ispod strmih padina vrha Šikovac.

Po dojavi na teren odmah izlazi pet članova Stanice Rijeka s dva interventna vozila.

Dolaskom na teren, dio članova priječenjem ispod grebena po dnu padine pristupa psu te ga istim putem izvlače i na kraju predaju vlasnici.

Akcija završava u 18:30