HGSS

Hvala, Christiane!

Sa velikom žalošću smo primili vijest da nas je napustio naš veliki prijatelj, veliki spašavatelji i dobar čovjek Christian Dodelin.

U trenutku potrebe za razvojem speleospašavanja u Hrvatskoj upravo nam je Christian prvi pružio ruku, tada kao predsjednik Speleo Secours Francaisa. Godinama smo učili od Francuza, a zahvaljujući njemu sva vrata su nam bila otvorena.

Hvala, Christiane!