HGSS

U protekla dva dana interevenirano 159 puta

Devetog dana od potresa na području Petrinje i okolice interveniralo je 84 članova HGSS-a iz 19 stanica.

Odrađeno je ukupno 62 zadatka. Od toga 49 zadataka na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, a na ostalim aktivnostima 13 zadataka.

4.1.2020.
Danas je na terenu bilo 77 članova HGSS-a iz 10 stanica. Odrađeno je ukupno 97 zadatka od čega 67 zadataka na visinskim radovima, krovovima i dimnjacima, a na ostalim aktivnostima 30 zadataka.

Završeno je snimanje Grada Siska bespilotnim sustavima za potrebe mapiranja u čemu su nam pomogle mobilna jedinica Carine, Granična policija i SJP Osijek. Uz to su nam Tvrtke Msan i Modriplanet donirali dvije trajene licence softwarea za obradu fotografija čime smo ubrzali proces obrade podataka.

3.1.2020.
Danas je interveniralo 95 članova HGSS-a iz 10 stanica. Odrađeno je ukupno 86 zadatka. I dalje se dostavlja hrana, voda, lijekovi, grijalice i ostale potrepštine, te odrađuju svi ostali zadaci koje situacija zahtjeva.

2.1.2020.
Odrađena je hitna medicinska intervencija zbog ugriza psa u mjestu Luščani. Tim HGSS-a pomogao je i koordinirao rušenje dimnjaka u bolnici u Sisku.

Cijelom intervencijom upravlja se iz dva HGSS-ova zapovjedna vozila. Uz medicinski šator u bazi HGSS-a nalazi se logistički šator kao i šator za distribuciju potrepština stanovništvu.

HGSS je s ekipom statičara počeo kontribuirati u Gis bazi podatke oštećenih zgrada s ciljem da uspostave jedinstvenog mjesto za prijave šteta.

01.01.2021.
Na terenu šireg područja Petrinje danas je bilo raspoređeno 78 članova HGSS-a iz 18 stanica. Uz spašavatelje je korišteno je 5 K9 potražnih timova.
Odrađeno je 55 intervencija s više od 70 zadataka. Od ostalih aktivnosti intervenirali smo i obišli 80 lokacija u kojima smo obavljali zadaće obilaska stanovništva. Na lokacijama smo stanovništvo opskrbljivali hranom, vodom i ostalim potrepštinama, te sve ostale zadatke koje situacija zahtjeva.

Osim navedenog odrađene su dvije hitne medicinske intervencije. Prva u mjestu Mošćenica zbog epileptičnog napada, a druga intervencija odvila se na Trgu S. Radića 13 gdje je pronađen čovjek u nesvjesnom stanju.

Po dojavi policijskog službenika u naselju Mečenčani otvorile su se rupe u zemlji oko nekoliko objekata (promjera od 3 do 20-ak metara, dubine cca 1,5 do 2 m). Tim HGSS-a je obišao naselje, obilježio lokacije rupa, evidentirao fotografijama, a navedene lokacije obilaziti će se kroz sljedeće dane kako ne bi došlo do ugroze stanovništva i objekata.

Tim HGSS-a je pomogao i koordinirao rušenje crkvenog tornja u Mošćenici zbog uklanjanja neposredne opasnosti od pada tornja.

Ekipe HGSS-a su nastavile mapiranje pogođenog područja uz pomoć bespilotnih letjelica. Snimljene su rupe prouzročene potresom na području Mečenčana.

U bazi HGSS-a oformljen je šator s medicinskim potrepštinama i medicinskim timom.

Zapovjedno mjesto HGSS-a su sačinjavala 3 zapovjedna vozila. Uz medicinski šator u bazi HGSS-a se nalazi logistički šator kao i šator za distribuciju potrepština stanovništvu.

31.12.2020.
Do 31.12. u 16:00 sati HGSS je intervenirao 372 puta u opskrbi pogođenog stanovništva: dostavom hrane, vode, lijekova, agregata, cerada i najlona za pokrivanje krovova te ostalim potrepštinama.

U navedenim intervencijama sanirane su i u potresu nastale ozljede kao što su frakture ekstremiteta, ozljede glave, prignječenja, opekline. Ukupno je zabilježeno 16 takvih intervencija. Teže ozljede predane su Hitnoj medicinskoj pomoći.

Na terenu je radilo 18 potražnih pasa HGSS-a koji su locirali šest zatrpanih osoba.

U posljednja tri dana odrađeno je i 35 intervencija uklanjanja opasnih dijelova građevina kao i hitni popravci na krovovima kako bi se omogućio povratak ljudi svojim domovima.

U upotrebi je bilo 8 bespilotnih letjelica. Iz zapovjednog vozila određivalo se izviđanje područja uz pomoć termalnih kamera za potrebe mapiranje grada Petrinje. Prikupljeni podaci podijeljeni su s Copernicus-om u svrhu detektiranja nastalih oštećenja i analize područja. Istodobno, Odjel bespilotnih sustava izrađuje 3D model terena. Pored Petrinje kroz iduće dane mapirat će se i grad Sisak. U procesu mapiranja s HGSSom je bila i mobilna jedinica Carine Mup RH, Granična policija MUP RH i SPJ Osijek.

Uz pomoć GPS uređaja odrađuje se označavanje lokacija na kojima su vidljiva infrastrukturna i materijalna oštećenja u samom centru Petrinje.

Bazu HGSS-a i dalje čine četiri zapovjedna vozila iz kojih voditelji potraga koordiniraju cijelom akcijom. Znanje i iskustvo u vođenju potraga primjenjivi su i u situacijama većih ugroza kada je potrebno organizirati veliki broj ljudi na terenu u intervencijama i logistici. Postavljeni su šatori za logistiku Službe kao i šator s medicinskim potrepštinama.

U otklanjanju posljedica potresa do sada je angažirano svih 25 stanica HGSS-a s područja cijele Republike Hrvatske..

Ranije
Nakon velikog potresa u Hrvatskoj koji je 29.12.2020. pogodio širu okolicu gradova Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice, Hrvatska gorska služba spašavanja intervenirala je u 120 sela na području Banovine. U većini po nekoliko puta.
Tijekom jučerašnjeg dana na području Petrinje i okolnih potresom stradalih mjesta interveniralo je 165 članova HGSS-a iz 16 stanica. Uz ljudstvo od resursa korištena su 3 potražna psa.

Odrađena je 91 intervencija sa više od 200 zadataka. Od ostalih aktivnosti spašavatelji su intervenirali i obišli 120 lokacija, u kojima su izvršeni obilasci stanovništva, saniranje ozljeda, zbrinjavanje i prijevoz ozlijeđenih u bolnicu, prijevoz osoba na smještaj u vojarnu ‘’Pukovnik Predrag Matanović’’. Na lokacijama je obavljena opskrba hranom, vodom i ostalim potrepštinama, kao i procjena materijalne štete, te svi ostali zadaci koje situacija zahtjeva.

Ekipe HGSS-a nastavile su i mapiranje pogođenog područja uz pomoć bespilotnih letjelica.

Svim operativnim i logističkim poslovima upravlja se iz Zapovjednog mjesta HGSS-a kojeg čine 4 zapovjedna vozila, uz podignute šatore za logistiku Službe. Obzirom na veliki broj donacija građana jedan šator koristi se za prihvat donirane robe.

Donacije i dalje pristižu, višak se preusmjerava na Crveni križ; hrana, voda, deke i odjeća raspoređuju se prema potrebama stanovništvu na području koje pokriva HGSS.

30.12.2020.
Tijekom jučerašnjeg dana timovi HGSS-a su obišli 84 sela. Mještanima su dostavljene živežne namirnice, lijekovi i ostale potrepštine.

Spašavatelji HGSS-a podijeljeni u 16 timova od jutra su raspoređeni na terenu i pomažu stanovništvu u mjestima i selima oko Petrinje. Timovi odjela bespilotnih sustava trenutno rade na mapiranju područja Petrinje iz zraka (830 hektara) radi utvrđivanja oštećenja na objektima.

Zahvaljujemo mobilnoj jedinici Carine na ustupanju kamere za izviđanje iz zraka koja nam je pomogla da brže obavimo mapiranje, SJP Osijek na pomoći u osiguranju nesmetanog obavljana letačkih operacija i Kontroli zračnog prometa na osiguravanju zračnog prostora za potrebe snimanja iz zraka.

29.12.2020.
Sve intervencije koordiniraju se iz tri autonomna zapovjedna vozila, a na terenu su potražni psi i bespilotne letjelice. Danas je uz pomoć potražnih pasa pronađeno 6 osoba koje su uz pomoć vatrogasaca zbrinute i predane medicinskoj skrbi.

Timovi HGSS-a pomažu stanovništvu i obišli su gotovo 50 sela i interevenirali su oko 70 puta.