HGSS

Čišćenje Starog grada Kalnika

Na inicijativu Općine Kalnik, 2. ožujka očišćen je Stari grad na Kalniku.

Na inicijativu Općine Kalnik, 2. ožujka odrađeno je čišćenje Starog grada na Kalniku. U radnoj akciji sudjelovalo je devet članova Stanice Koprivnica i sedam članova Stanice Bjelovar.

Sama radna akcija zahtjevala je izrade sidrišta, sistema, devijatora i rad na užetu.

I ovim putem zahvaljujemo kolegama i veselimo se daljnjoj suradnji.