HGSS

Akcija Stanice Rijeka na otoku Cresu

U subotu je, 29.08., Stanica Rijeka oko 10:15 na dežurni telefon, preko Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), zaprimila poziv u pomoć. Po zaprimljenim informacijama riječ je bilo o kajakašu stranog državljanstva koji se nasukao negdje oko Rta Damian na otoku Cresu. Kajakaš je bio neozlijeđen, ali nije mogao samostalno doći do prve prometnice niti naseljenog mjesta.

Budući da radi nepovoljnih meteoroloških uvjeta druge službe nisu bile u mogućnosti izvršiti pristup sa mora mobilizirani su članovi HGSS stanice Rijeka. Po pozivu na teren je izašao jedan član HGSS stanice Rijeka, situiran na Lošinju, sa jednim vozilom, pri čemu je dvočlani tim iz Rijeke radio na preciznijem lociranju nasukanog kajakaša. Nakon što je točnije određena lokacija (JZ od Rta Damijan) određen je i najbliži mogući pristup unesrećenome.
Po dolasku u blizinu Rta Damian član HGSS Rijeka put prema kajakašu nastavlja pješke, te nakon tridesetak minuta uspješno pronalazi unesrećenog.

Pronađeni kajakaš je bio neozlijeđen, te je transportiran do Osora čime je ova akcija završila u 13:00 sati.