HGSS

Akcija spašavanja u Kopačkom ritu

Na području Kopačkog rita zatražena je pomoć muškarcu koji je ostao zaglavljen u dubokom močvarnom tlu bez mogućnosti samostalnog izlaska. O navedenoj situaciji HGSS Stanicu Osijek informirali su djelatnici Parka prirode Kopački rit u 12:25.

Obzirom da je prijetila opasnost od dodatnog propadanja u duboki sloj mulja za akciju je određen najveći stupanj hitnosti i na lokaciju su se odmah zaputila dva najbliža spašavatelja s terenskim vozilom dok su ostali spašavatelji bili u stanju pripravnosti. Pristup lokaciji bio je dijelom čamcem i dijelom nepristupačnim terenom. U koordiniranoj akciji spašavatelja i rendžera – nadzornika parka prirode, osoba je pomoću užeta postavljena na medicinsku dasku i izvučena na sigurno tlo u 15:00h.

U ovoj neobičnoj, ali ni malo bezazlenoj akciji spašavanja za istaknuti je pravovremenu reakciju i visoku motiviranost Službe čuvara prirode kao i osobu koja je unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalazila sačuvala svoju prisebnost.

Izvrsna suradnja HGSS Stanice Osijek i PP Kopački Rit traje od samog osnivanja Stanice. Posebno intenzivna suradnja bila je tijekom poplava koje su zadesile županjsku Posavinu u kojima su sa svojim plovilima lokalnom stanovništvu pomagali i rendžeri PP Kopački Rit. Zajedničke aktivnosti se provode kroz razne vježbe i edukacije poput pružanja prve pomoći, spašavanja iz leda, traganja itd. Svrha, ali i rezultat takvih zajedničkih aktivnosti su briga o sigurnosti posjetitelja i ako do toga dođe, akcije spašavanja sa sretnim završetkom.