HGSS

Potraga za palim zrakoplovom na području Voćina

15:21 prvi tim HGSS Stanice Orahovica došao je na lokaciju.

U prvom satu nakon pokretanja potrage, prvi timovi su stigli na teren i započeli sa SAR akcijom. Ubrzo nakon pokretanja akcije pronađen je prvi pilot, a nedugo nakon njega i drugi, te mjesto pada zrakoplova i to sve na širem području općine Voćin.

Ukupno je u SAR akciji učestvovalo 28 pripadnika HGSS-a na terenu, te voditelji potraga koji su paralelno koordinirali radom svih timova kroz pripremu kartografskih podloga i lociranja pilota i zrakoplova.

HGSS je u ovoj SAR akciji sudjelovao s 9 interventnih vozila i jednim zapovjednim vozilom, jednim potražnim timom sa psom i jednom bespilotnom letjelicom.

U dolasku je bilo još 95 pripadnika HGSS-a, 11 bespilotnih letjelica i 4 potražna psa, a sve stanice HGSS-a bile stavljene u stanje pripravnosti.

Potraga je okončana u 16:25, nakon što su oba pilota evakuirana, daljnje postupanje sa ostacima zrakoplova preuzima MORH.

Brzim odgovorom još jednom smo dokazali da smo iznimno operativan dionik sustava na koji se cijela država može osloniti. Drago nam je da smo mogli biti i podrška MORHU u koji se mi uzdamo u brojnim helikopterskim akcijama spašavanja. I ovom prilikom angažirani su apsolutno svi resursi HGSS-a od motiviranih spašavatelja i potražnih K9 timova do bespilotnih letjelica s termalnim kamerama koje značajno mogu pomoći u potrazi na nepristupačnom terenu.