HGSS

Vježba potrage u šumi Grabarje

U petak, 27. rujna 2019., Općina Koška je organizirala vježbu civilne zaštite koja je provedena u šumi „ Grabarje „ kako bi se pokazala spremnost operativnih snaga u slučaju nestanka osoba na nepristupačnom terenu.

Vježba se provodila sukladno Standardnom operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra 112 u slučaju traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. Prema scenariju vježbe dvije izgubljene osobe su zatražile pomoć putem mobitela nakon čega je preko centra 112 pokrenuta potraga za izgubljenim osobama.

HGSS Stanica Osijek je u vježbi sudjelovala kao koordinator na lokaciji i organizator potražne akcije. Sudionici vježbe bili su Općina Koška, Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured civilne zaštite Osijek, MUP PU Osječko-baranjska Policijska postaja Našice, Hrvatske šume Uprava šuma Našice Šumarija Koška, DVD-i Općine Koška, Stožer civilne zaštite Općine Koška, Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Koška, Gradsko društvo Crvenog križa Našice i Lovačko društvo “Sokol” Koška.

U vježbi je sudjelovalo 12 članova HGSS Stanice Osijek, 1 član HGSS Stanice Vinkovci a segmente je pretraživao i potražni tim sa psom. Tijekom vježbe prisutnima je prezentirano zapovjedno vozilo i pretraga terena pomoću bespilotne letjelice.