HGSS

Trening K-9

prema Kalendaru aktivnosti Odjela K-9 potražnih timova KPL-a HGSS-a u vremenu od 28. 2. - 1. 3. 2020. održat će se trening potražnih timova u Starigradu Paklenica u organizaciji Stanice Zadar.

11/02/2020

|

Komisija za potrage i lavine

Smještaj i prehrana bit će organizirani u kući HGSS-a ;Dragan Špehar – Špeco

Uz svu potrebnu tehničku opremu potrebno je ponijeti i vreće za spavanje.