HGSS

Otvaranje Obavještajne točke u Parku prirode Kopački rit

U srijedu, 3. kolovoza, prigodnim postavljanjem ploče HGSS OBAVJEŠTAJNA TOČKA u Prijemnom centru Parka prirode Kopački rit u Kopačevu obilježeno je otvaranje obavještajne točke HGSS Stanice Osijek.

Pred brojnim medijima, koji su popratili događanje, članovi HGSS Stanice Osijek prezentirali su svakodnevne aktivnosti i dio opreme koju primjenjuju prilikom rada.

Naime, posljednjih godina raste broj aktivnih posjetitelja Parka, primjerice biciklista, kanuista, trkača i drugih što za sobom povlači potrebu za udruživanjem snaga. Kopački rit je močvarno područje u kojemu jedino suradnja djelatnika Parka i članova HGSS-a može omogućiti kvalitetnu informiranost i zaštitu sigurnosti posjetitelja.

Članovi HGSS Stanice Osijek provest će obuku djelatnika Parka za efikasno pružanje prve pomoći i za postupke dojave kod nesretnog slučaja čime će se bitno povećati kvaliteta aktivnosti i informiranosti kao i smanjiti vrijeme potrebno za intervenciju na budućim akcijama spašavanja HGSS Stanice Osijek na području Parka prirode.

Također, u planu je i opremanje Obavještajne točke osnovnom opremom za spašavanje.