HGSS
backhills

Kartografija

Hrvatska gorska služba spašavanja u sklopu svojih preventivnih aktivnosti i brige o prostoru na kojem djeluje, izradom vjerodostojnih tematskih zemljovida i vodiča želi djelovati na sprečavanju nesreća.

U tom cilju HGSS je pokrenuo dugoročan program ”Kartografija” te u desetgodišnjem razdoblju namjerava obraditi i tematskim zemljovidima i vodičima prezentirati turističke i športsko-rekreativne najznačajnije prirodne predjele RH. Svaka planinarska staza ucrtana na HGSS-ovim zemljovidima je fizički provjerena i zabilježena GPS uređajem te obrađena u GIS aplikaciji što daje najveću pouzdanost podatcima na zemljovidu.

Zemljovidi HGSS-a dostupni su u sljedećim trgovinama:

Hrvatski planinarski savez /  Iglu Sport / Kibuba / Intersport / Libricon / Bim sport / Avenza maps

Tematske turističko-planinarske karte na tržištu

Ako se uzme u obzir deklaracija i svrha proizvoda, većina tiskanih materijala deklariranih kao ”Planinarske karte” ne udovoljavaju niti osnovnim kriterijima s kojim kojima bi opravdale temu i naziv. Često na tim materijalima nedostaju obvezni kartografski elementi, u pravilu su sadržaji na tim kartama zastarjeli i ne odgovaraju situaciji na terenu ili prikazani sadržaji ne postoje. Ima primjera u kojima grafičko mjerilo ne odgovara numeričkom, koordinatna mreža služi kao (kartografski) ukras, nije navedena projekcija, datum itd. U mnogim slučajevima su i same podloge karata nelegalno kopirane.

Poseban problem su turističke (pregledne) karte koje svojim turističko-promidžbenim sadržajem i izvedbom upućuju korisnika na kretanje teško prohodnim  terenom. Uz pomoć tih karata nije moguća topografska orijentacija i stjecanje utiska o reljefu i udaljenostima tako da posjetioci planinskih područja često odlaze u planinu potpuno nepripremljeni: bez vode, cipela, kape… ali s turističkom kartom u ruci.

Ciljevi programa kartografija

HGSS nastoji pomoću vjerodostojnih i aktualnih tematskih turističko-planinarskih zemljovida i vodiča preventivno djelovati u svrhu sprječavanja nesreća i povećanja sigurnosti kretanja na teško prohodnim i nepristupačnim prirodnim predjelima te promicati športsko-rekreativne, prirodne, kulturne i turističke sadržaje ruralnog područja RH.

Zemljovidi su cijenom pristupačni i lako dostupni korisnicima kako bi se ostvarili ciljevi programa.

U planu je i HGSS geoportal koji bi omogućio pristup putem interneta informacijama vezanim za određene planinarske destinacije i infrastrukturu vezanu uz njih te mogućnost skidanja GPS traga. Time bi se omogućilo da naši i strani posjetioci planina unaprijed odaberu put sukladno svojim mogućnostima i željama te ga na terenu sigurno prate navođeni GPS uređajem.

Korisnici

Ciljani korisnici tematskog turističko-planinarskog zemljovida su domaći i strani planinari i turisti koji su zainteresirani za boravak i športsko-rekreativne aktivnosti u prirodi. Spašavatelji HGSS-a također  su korisnici ovih zemljovida jer im omogućavaju sigurniji i brži pristup unesrećenima u akcijama potraga i spašavanja.

Turističko planinarski zemljovid

Zemljovid mora biti sadržajem prilagođen prosječnom korisniku te pregledan i intuitivan te što aktualniji i vjerodostojniji. S osobitom pažnjom se na zemljovidu ucrtavaju svi elementi koji mogu poslužiti za orijentaciju i kretanje teško prohodnim ili nepristupačnim terenom.

Izvori podataka

Svi izvori podataka potječu iz legalnih izvora. Podloga je rađena prema digitalnim podacima (topografske karte, ortofoto snimke, digitalni model reljefa) Državne geodetske uprave s kojom HGSS ima potpisan Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti unapređenja sigurnosti i spašavanja na nepristupačnim prostorima, a kojim se regulira suradnja na izradi tematskih zemljovida. Većina podataka s terena je iz vlastitih izvora autora i HGSS-a, a dobiveni su terenskim radom i bilježenjem GPS uređajem.