HGSS

HGSS Stanica Osijek sudjelovala u vježbi “Karašica 2016”.

U povodu obilježavanja Dana civilne zaštite u Valpovu HGSS Stanica Osijek sudjelovala u vježbi "Karašica 2016".

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Civilne zaštite Državna
uprava za zaštitu i spašavanje – područni ured Osijek danas je organizirala
pokaznu vježbu zaštite i spašavanja “Karašica 2016”.  Vježba se održavala u Valpovu kod mosta na Karašici s temom provođenja zadaća civilne zaštite – provođenje mjera obrane od poplave, evakuacija ugroženog stanovništva i njihovo zbrinjavanje, organizacija prihvata pomoći, uzbunjivanje stanovništva, spašavanje materijalnih i drugih dobara. Na vježbi je sudjelovalo više od stotinu pripadnika operativnih snage
zaštite i spašavanja gradova Valpova i Belišće, općine Bizovac, Općine Petrijevci, Hrvatske voda, MUP – Policijska postaja Belišće i HGSS Stanica Osijek.

Stanica Osijek je, prema scenariju, imala dva zadatka; pasiti osobu koju nosi nabujala rijeka i pronaći nestalog mještanina. Prvi zadatak uspješno je obavio “Rescue 3” tim obučen za spašavanje na divljim vodama i poplava koji je djevojku izvukao iz hladne rijeke a drugi je izvršio potražni tim u kojem je potražni pas Max pronašao nestalog mladića. Oba “unesrećena” predana su nakon pružene prve pomoći nadležnim službama. U vježbi je sudjelovalo 11 članova Stanice Osijek.