HGSS

Emergency call

HGSS Osijek osiguravao Regatu Belišće-Aljmaš 2019.

Na blagdan Velike Gospe HGSS Osijek osiguravao kanu regatu Belišće-Aljmaš u organizaciji KPS Baraber extream team iz Belišća.

Na regati dugoj 57 km od Belišća do Aljmaša sudjelovalo je preko 20 veslača u 7 kanua.

Uz nekoliko kraćih stajanja na dravskim sprudovima regata je oko 17 sati stigla do ušća Drave u Dunav a zatim i do konačnog odredišta Aljmaša. U osiguranju regate koja je protekla bez potrebe za intervencijom sudjelovalo je 6 spašavatelja HGSS Stanice Osijek s motornim čamcem.